Tag: เซ็กซ์

“เซ็กซ์ซาร์”

"เซ็กซ์ซาร์"

รัฐบาลสเปน ร้อนใจอัตตราการเกิดในประเทศต่ำลงเรื่อยๆ ถึงขั้นตั้งตำแหน่งใหม่ ที่เรียกให้เข้าใจง่ายๆว่า “เซ็กซ์ซาร์” แต่ฟังแล้วต้องฮือฮา มาทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบรณรงค์ให้ชายหญิงในสเปนหันมามีเซ็กซ์ และมีลูกกันมากขึ้นพร้อมกับตั้งผู้หญิงรับตำแหน่งใหม่เอี่ยมนี้เป็นคนแรก

Start reading “เซ็กซ์ซาร์”