ยาเพิ่มขนาด

ยาเพิ่มขนาด
คุณสามารถเพิ่มขนาดน้องชายของคุณได้ แต่ไม่ใช่ว่ามันจะใหญ่โดยทีเดียว ซึงคุณสามราถหาซื้อยาเหล่านี้ได้ไม่ยาก แต่ต้องพึงระวังว่ายาพวกนี้มันมีขอดีและข้อเสียในตัว ต้องควยของเรามีอันเดียวไม่มีเปลี่ยน กินไปแล้วอาจะใหญ่ขึ้น หรือ เล็กลงอันนี้ ไม่มีไคบอกได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *